راه پیش رو      
                                                        
 با این که پیشرفت‌های زیادی در دهه گذشته صورت گرفته است، ولی تفکر ارتقای سلامت به کندی به بیمارستان‌ها ارایه و معرفی می‌شود. شاید یکی از دلایل این موضوع فقدان راهبردهای روشن و ابزارهای لازم جهت به‌کارگیری این امر باشد. اطلاعات و ابزارهای ارایه شده در این وب سایت بدون شک سرعت ارتقای سلامت را افزایش می‌دهد و باعث خواهد شد که ارتقای سلامت در بیمارستان‌ها اهمیت بیشتری پیدا نماید. در حال حاضر شواهد بهتر و قوی‌تری در ارتباط با مداخلات ارتقای سلامت بیماران، کارکنان و جامعه وجود دارد. همچنین، ابزارهای جدیدی نیز موجودند تا به کارکنان سلامتی در جهت اجرای هرچه بهتر ارتقای سلامت یاری رسانند. در قسمتهای مختلف این وب سایت، شواهد فعالیت‌های ارتقای سلامت، راهبردها و ابزارهای کیفی ارایه خواهند شد که اجازه به‌کارگیری هرچه بهتر ارتقای سلامت در بیمارستان‌ها را می‌دهند.