مدل ائتلاف  
 
کتابچه “مدیریت کیفیت و ارتقای سلامت در بیمارستان” که توسط شبکه منطقه‌ای برلین- برندبرگ تنظیم شده است، شامل راهنمای کاربردی است که امکان به کارگیری مدیریت کیفیت را، با توجه به اهداف نظریه بیمارستان‌های ارتقا دهنده سلامت و به تبع آن کشف و ایجاد ظرفیت های لازم جهت ارتقای بیمارستان همسو با راهبرد بیمارستان‌های ارتقا دهنده سلامت، فراهم می‌آورد. توسط این فرآیند، که باعث سازگاری راهبرد بیمارستان‌های ارتقا دهنده سلامت و مدیریت کیفیت در رابطه با EFQM می‌گردد، یک بیمارستان می‌تواند یک روند پایدار با رویکرد و چشم‌انداز بیمارستان‌های ارتقا دهنده سلامت را تجربه نماید. 

به‌کارگیری نظریه بیمارستان‌های ارتقا دهنده سلامت در روند روزمره بیمارستان، در واقع باعث به‌کارگیری راهبرد بیمارستان‌های ارتقا دهنده سلامت می شود. در این امر نیز ممکن است از یک ابزار مدیریتی مدرن مانند کارت امتیاز دهی متوازن  برای جهت‌گیری راهبرد استفاده نماییم، کما این‌که این ابزار به‌طور روزافزون در بخش عمومی و نیز بیمارستان‌ها به‌کار می‌رود.  

هنگامیکه کارت امتیاز دهی متوازن در به‌کارگیری راهبرد بیمارستان‌های ارتقا دهنده سلامت در یک بیمارستان مورد استفاده قرار می‌گیرد باید حداکثر سه تا چهار هدف معنی‌دار راهبردی برای بیمارستان در فرم پرسش‌نامه مشتق شود (موضوعات کلیدی راهبردی بیمارستان‌های ارتقا دهنده سلامت) به‌طوری‌که سازگار با چهار چشم‌انداز مشتریان، بخش مالی و اعتباری، فرآیندهای داخلی و ابتکارات باشد. به‌عنوان یک قانون هر هدف نیازمند تثبیت یک مقیاس اندازه‌گیری، یک ارزش هدف و یک ابتکار راهبردی است. حتی یک بیمارستان که تنها از کارت امتیازدهی متوازن جهت به‌کارگیری نظریه بیمارستان‌های ارتقادهنده سلامت استفاده می نماید، می‌تواند به یک سازمان متمرکز بر راهبرد بیمارستان‌های ارتقادهنده سلامت توسعه یابد.    
             
در ادامه ما به شرح چگونگی ادغام نظریه بیمارستان‌های ارتقادهنده سلامت با ساختار و فرهنگ سازمانی از طریق یک روند پایدار توسعه سازمانی در ارتباط با مدیریت جامع کیفیت مطابق با مدل عالی EFQM و استفاده از کارت امتیاز دهی متوازن (BSC) در طرح آزمایشی سازمان بهداشت جهانی توسط گروه Immanuel Diakonie می‌پردازیم.