نوع خبر 
 
 
موافقت سازمان جهانی بهداشت با تشکیل شبکه ملی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت ایران
خوشبختانه دفتر شبکه بین المللی بیمارستانهای ارتقا دهنده سلامت سازمان جهانی بهداشت با تشکیل شبکه ملی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران موافقت کرد و مرکز آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی را به عنوان دبیرخانه شبکه ملی در ایران انتخاب کرد. 
سه شنبه 23 آذر 1395  14:38

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 7 مهر 1401  3:44:30
تعداد بازديد از اين خبر : 2269